February 10, 2018

7 amalan rasulullah yang harus dijaga

Amalan sunnah yaitu amalan yang yang apabila di lakukan mendapatkan pahala dan apabila di tinggalkan tidak mendapatkan apa-apa atau tidak berdosa.

Alangkah lebih sempurnanya iman dan ketaqwaan seseorang apbila ia gemar melakukan amalan-amalan sunnah. Setiap manusia bahkan telah mengetahui bahwasanya Allah menyuruh kepada manusia untuk senantiasa berbuat baik atau beramal saleh.

Sebenarnya ada banyak amalan-amalan atau kebiasaan yang di lakukan Rasulullah setiap harinya, akan tetapi di sini kami hanya akan membahas bebrapa saja yang menurut para jumhur ulama adalah amalan-amalan yang lebih utama di bandingkan amalan yang lainya.
Adapun kebiasaan-kebiasaan rasulullah yang dilakukan setiap hari dan bahkan yang patut kita contoh adalah sebagai berikut :

1. Merutinkan shalat tahajud
Shalat tahajud sendiri adalah shalat yang dilakukan pada waktu sepertiga malam, dan lebih utamanya jika di lakukan  setelah bangun tidur. Adapun rakaat atau bilangan dari shalat tahajud paling minim yaitu 2 rakaat dan maksimalnya tidak ada batasan. Rasulullah sangat menganjurkan shalat tahajud, bahkan diantara shalat sunnah yang lainya shalat tahajud kedudukanya lebih utama. Dan pada waktu sepertiga malam adalah waktu-waktu yang bagus untuk kita berdoa kepada Allah Swt.

2. Shalat duha

Nabi SAW bersabda :
“Pada pagi hari setiap persendiankalian di wajibkan sedekah, dan setiap ucapan tasbih itu bernilai satu sedekah, setiap bacaan tahmid itu sedekah, satu ucapan tahlil bernialai satu sedekah, satu ucapan takbir bernialai satu sedekah, memerintah yang mak’ruf satu seekah, mencegah yang munkar satu sedekah, dan semua itu bisa di ganti dengan dua rakaat shalat duha.” (HR Muslim)
3. Shalat berjamaah

Siapa yang tidak tahu pahala dari shalat berjamaah, Rasulullah bersabda bahwasanya shalat berjamaah pahalanya lebih besar atau 27 derajat dari shalat sendirian.

4. Shalat rawatib

Shalat rawatib sendiri adalah shalat yang mengiringi shalat fardhu, atau biasa di sebut dengan shalat sunnah qabliyah dan shalat sunnah ba’diyah.

Dalam sebuah hadis disebutkan :
“Tidaklah seorang hamba melakukan shalat sunah dengan ikhlas setiap hari sebanyak 12 rakaat melainkan Allah pasti akan membangunkan rumah di syurga.” (HR Muslim)

5. Membaca Al-quran

Membaca Al-quran adalah merupakan dzikir terbaik yang akan mendatangkan banyak kebaikan bagi yang membacanya. Bahkan satu huruf dalam Al-quran pahalanya 10 kali lipat. Bahkan janji Rasulullah bahwa orang yang gemar membaca Al-quran, besok di hari akhir Al-quran akan memberi syafaat kepada setiap pembacanya.

6. Menjaga kondisi agar tetap suci

Mengenai tentang suci ini, Rasulullah pernah bersabda “Siapa yang berwudhu dan membaguskan wudhunya, maka kesalahanya akan keluar dari jasadnya, bahkan akan keluar dari ujung kukunya”. (HR Muslim)

7. Melanggengkan istighfar

Barang siapa yang gemar membaca istigfar maka dosanya akan di hapus oleh Allah SWT.

Itulah bebrapa amalan-pamalan sunah yang setiap hari Rasulullah kerjakn dan patut kita contoh dalam kehidupan setiap hari. Dan semoga bermanfaat bagi para pembaca. Wassalam..

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon