Ingin dilancarkan Rezekinya? Yuk Coba Amalakan 5 Zikir Ini !

Zikir adalah salah satu jalan pintas  untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zikir sendiri tidak mengenal adanya batas dan waktu, setiap detik kita bisa melakukan zikir kepada Allah. Tidak hanya setelah shalat saja kita berzikir, saat disela-sela kesibukan yang kita alami kita pun bisa melakukan zikir. Inti dari zikir sendiri adalah untuk mengingat tentang adanya Allah dan ciptaanya. Yang terpenting dari zikir sendiri tidak hanya cukup dengan melafalkan dalam ucapan saja, akan tetapi harus tahu apa makna dan atri dari zikir yang kita baca tersebut.

Selain itu antara ucapan dan hati pun harus menyatu, dan zikir yang terbaik adalah mengagungkan Allah seperti dalam Asmaul Husna, kita mengenal ada 99 nama Allah yang harus kita agungkan. Setiapa manusia pasti menginginkan untuk berkehidupan yang lebih baik atau berkecukupan dalam segala hal kebutuhan setiap hari. Hal ini memang sudah menjadi fitrah manusia.
Di dalam Islam rezeki sendiri merupaakan bentuk kenikmatan yang telah Allah berikan kepada setiap hambanya, baik itu beruapa harta benda, sehat, dan masih banyak rezeki yang Allah berikan kepada hambanya. Dengan bersyukur juga dapat menjadikan jalan rezeki bagi kita. 

Berikut ini 5 zikir yang bisa menjadikan wasilah atau jalan dilancarkanya rezeki bagi manusia.

1. La Hawla Wala Quwwata Illa Billah

Artinya : "Tiada daya dan tiada kekuatan kecualai dengan pertolongan Allah semata-mata"

Dengan mengucapakan zikir la hawla wala quwwata illa billah ini seseorang memohon pertolongan hanya kepada Allah, dan supaya Allah memudahkan segala urusan kita. Rasulullah pun mengajarkan kepada para sahabtanya agar ketika berdoa mengandung  la hawla wala quwwata illa billah. Dan barang siapa yang mengamalkan zikir ini insya allah, Allah akan mempermudah segala urusan kita dan akan mendapatkan pertolongan Allah dalam meraih keinginan dan cita-cita kita, dan akan menjadi tabungan amal disuyurga kelak, dan masih banyak keuntungan yang lain.

2. La Illaha Illahul Malikul Haqul Mubin
Artinya : " Tiada Tuhan selain Allah Raja yang benar dan nyata"

Diterangkan dalam kitab Tarikh Baghdad bahwa rasulullah bersabda : Barang siapa yang membaca la illaha malikul hakul mubin sebanyak 100 kali dalam sehari maka akan memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamtkan dari dahsyatnya siksa kubur, dan terbuka untuknya pintu-pintu syurga.

3. Subhanallah Wabihamdihi Subhanallahil Adzim

Artinya : "Maha suci Allah dengan segala puji baginya maha suci Allah yang maha agung"

Zikir dengan subhnallah wabihamdihi subhanallahil adzim merupakan kalimat yang paling banyak dalam hadist Nabi. Rasulullah menjelaskan barang siapa yang berzikir dengan subhanallah wabihamdihi subhanallahil adzim sebanyak seratus kali setiap hari diantara waktuterbitnya fajar hingga mejelang shalatmu, dengan itu dunia kana tunduk dan merangkak mendatangimu, dan Allah menciptakan dari setiap kalimat tersebut malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat dan untukmu pahalanya. Selain itu juga masih banyak manfaat yang akan didapatkan.

4. Sallalahu Ala Muhammad Sallalahu Alayhi Wasallam

Artinya : "Semoga Allah memberikan rahmat kepada Muhammad, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepadanya"

Barang siapa yang mengistiqamahkan membaca shalawat kepada nabi maka niscaya besok kelak akan mendapatkan syafaatnya diyaumul qiyamah. Selain itu dengan shalawat juga bisa menyebabkan segala doa yang kita panjatkan kepada Allah akan cepat terkabulkan.

5. Astaghfirullahhaladzim

Artinya : "Aku memohon ampunan kepada Allah yang maha agung"

Zikir istighfar banyak sekali manfatnya, selain bisa menghapus dosa-dosa kita kepada Allah dengan menistiqamahkan membaca istighgfar juga bisa memperlancar rezeki yang akan diberikan oleh Allah.

Demikianlah pembahasan mengenai 5 zkir untuk memperlancar rezeki yang akan diberikan oleh Allah kepada setiap makhlukan baik itu rezeki berupa harta benda, rezeki kesehatan dan rezeki-rezeki yang lainya yang terkadang kita tidak sadar.

Post a Comment for "Ingin dilancarkan Rezekinya? Yuk Coba Amalakan 5 Zikir Ini !"