November 6, 2018

Pengertian Asmaul Husna dan manfaatnya dalam kehidupan Sehari-hari

Pengertian Asmaul Husna 

Kata Asmaul Husna sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu "Al-Asmauu" yang memiliki arti nama-nama atau beberapa nama, sedangkan "Al-Husna" sendiri memiliki arti yang baik. Menirut istilah Asmaul Husna sendiri memiliki arti nama-nama yang indah atau yang baik yang dimiliki oleh Allah SWT. Asmaul Husna sendiri hanya pantas diberikan kepada Allah saja, hal ini sesuai dengan keagungan dan kebesaran yang hanya dimiliki oleh Allah semata.

Allah memiliki 99 nama yang indah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna, nama-nama yang terkumpul dalam Asmaul Husna tersebut merupakan cerminan Allah bagi para umatnya. Asmaul Husna sendiri juga disebutkan dalam Al-quran yaitu terdapat dalam surat Taha ayat 8, yang kurang lebih artinya :

"Dialah Allah tidak ada tuhan yang brehak disembah melainkan Dia, Dia mempunyai Asmaul Husna (nama-nama yang baik)" Q.S Thaha : 8)

Umat Islam sangat dianjurkan sekali ketika berdoa sambil membaca salah satu atau bahkan semua Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99 tersebut, salah satunya ketika berdoa adalah mengucapa kata "Al-Ghoffar" yang artinya maha pengampun.

Asmaul Husna juga dijelaskan dalam Al quran yaitu dalam Q.S Al-A'raf ayat 180, yang artinya :

"Allah memiliki Asmaul Husna, maka memohon kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik"

Sejarah diturunkanya Ayar tebtang Asmaul Husna

Dijelaskan dalam kitab Asbabunnuzul bahwa rasulullah melakukan shalat di mekah dan kemudian rasulullah berdoa dengan kata-kata "Ya-Rahman- Ya-Rahim" kemudian doa yang dipanjatkan oleh rasulullah didengar oleh kaum musyrikin. Dan saat itu pula kaum musyrikin berkata, "perhatikan orang yang murtad dari agamanya ! dia melarang kita menyeru dua Tuhan, dan ia sendiri meyeru dua Tuhan".

Dan dari ucapanya tersebut maka turunlah ayar surat Al-Isra' ayat : 110

 قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا 

Artinya :
"Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana kamu seru, dan sia mempunyai Al-Asmaul Husna dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula kamu merendahkanya dan carilah jalan tengah diantara kedua itu". (Q.S Al-Isra : 110)

Manfaat membaca Asmaul Husna

1. Bisa membukakan pintu Rezeki
2. Bisa menyembuhkan penyakit
3. Mendapat ampunan
4. Mendapat keslamatan dunia dan akhirat
5. Akan memperoleh kemudahan
6. Menumbuhkan rasa percaya diri
7. Akan memperoleh keturunan
8. Bisa mengendalikan hawa nafsu
9. Mencerdaskan otak
10. Menjaga keharmonisan dalm berumah tangga
11. Mendekatkan diri kepada Allah
12. Terhindar dari sifat pelupa
13. Memperkuat kesatuan dan persatuan
14. Memperkuat iman seseorang
15. Menjadi muslim yang sejati

Sebenarnya masih banyak manfaat dari Asmaul Husna bagi kehidupan sehari-hari. Bahkan barang siapa yang mau istiqomah membaca Asmaul Husna setelah shalat fardu atau ketika berdoa maka dia akan dijaga oleh malaikat-malikat Allah, atau mahluk lain yang diperintah oleh Allah.

Itulah pembahasan mengenai pengertian Asmaul Husnadan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Semoga dengan penjelasan tersebut bisa menambah iman dan taqwa kita kepada Allah SWT.

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon