Nisab Zakat Hewan Ternak Lengkap Dengan Penjelasanya

Zakat merupakan rukun Islam yang ke 3 setelah sholat. Zakat sendiri dalam Islam tidak hanya berupa harta saja, ada zakat perniagaan, zakat persagangan, zakat pertanian, zakat profesi dan zakat pertenakan. Semua itu di keluarkan ketika sudah mencapai nisab (batasan apakah wajib zakat atu tidak).
sumber gambar syriahonline-depok.com

Sudah tahukah anda bahawasanya binatang ternak merupakan zalah satu harta yang wajib di keluarkan zakatnya? zakat hewan ternak sendiri di kategorikan sebagai zakat mal. Apabila seseorang memiliki binatang ternak baik itu sapi, unta, kambing maka orang tersebut mempunyai kemungkinan untuk mengeluarkan zakatnya.

Di jelaskan dalam kitab Fathul Qorib, karangan Syekh Qadhi Abu Sujak Ahmad bin Al Husain bin Ahmad Al Asfahani Al Syafi'iyah. Kitab ini merupakan ringkasan kitab Al Um karya Imam Syafi'i Rahimahullah.

(فصل) وأول نصاب الإبل خمسة وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتئن وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

(فصل) وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة وعلى هذا أبدا فقس.

(فصل) وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياة وفي أربعمائة أربع شياة ثم في كل مائة شاة.

فصل) والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط: إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا

Nishab Zakat Unta :                                                                                         

1. Permulaan nisab onta itu 5 ekor. Dan (zakatnya) untuk 5 ekor adalah 1 ekor biri-biri umur 1-2 tahun.

2. 10 ekor unta adalah 2 ekor biri-biri umur 1-2 tahun.

3. 15 ekor unta adalah 3 ekor biri-biri umur 1-2 tahun.

4. 25 ekor unta adalah 1 ekor unta betina umur 1-2 tahun.

5. 38 ekor unta adalah 1 ekor unta betina umur 2-3 tahun.

6. 46 ekor unta adalah 1 ekor unta betina umur 3-4 tahun.

7. 61 ekor unta adalah 1 ekor unta betina umur 4-5 tahun.

8. 76 ekor unta adalah 2 ekor unta betina umur 2-3 tahun. 91 ekor unta adalah 2 ekor unta betina umur 2-3 tahun. 121 ekor unta adalah 3 ekor unta betina umur 2-3 tahun.

Kemudian untuk tiap 40 ekor (seterusnya) zakatnya 1 ekor unta betina umur 2-3 tahun, dan untuk tiap 50 ekor (seterusnya) zakatnya 1 ekor unta betina umur 3-4 tahun.

Nishab Zakat Lembu/Sapi :

1. Permulaan nisab lembu itu 30 ekor, untuk jumlah ini zakatnya 1 ekor tabi' (anak lembu jantan umur 2-3 tahun).

2. 40 ekor lembu adalah 1 ekor musinnah (anak lembu betina umur 2-3 tahun) dan untuk seterusnya dapat dianalogikan.

Nishab Zakat Kambing :

1. Permulaan nisab kambing 40 ekor zakatnya adalah 1 ekor biri-biri (domba) yang telah tanggal gigi serinya (boleh juga yang berumur 1-2 tahun meskipun belum copot gigi serinya) atau 1 ekor kambing betina yang telah tanggal gigi serinya (boleh juga yang berumur 2-3 tahun meskipun belum tanggal gigi serinya).

2. Untuk 121 ekor kambing zakatnya 2 ekor biri-biri (dengan keadaan gigi atau umur seperti di atas). 201 kambing zakatnya 3 ekor biri-biri (dengan keadaan gigi atau umur seperti di atas).

Kemudian untuk seterusnya bagi tiap-tiap 100 ekor zakatnya 1 ekor biri-biri (dengan keadaan gigi atau umur seperti di atas).


Tambahan lain :

Dua orang yang berserikat (memiliki kambing) mengeluarkan zakat (kambingnya) dengan 7 macam syarat:

1. Jika tempat menyimpan ternak itu satu.
2. tempat melepasnya satu.
3. tempat menggembalanya satu.
4. pejantannya satu.
5. tempat minumnya satu;
6. pemerahnya satu.
7. tempat pemerahnya satu.

Bagitulah perhitungan zakat hewan ternak yang di sampaikan oleh para ulama salaf. Semoga bermanfaat amin.

Post a Comment for "Nisab Zakat Hewan Ternak Lengkap Dengan Penjelasanya"