Showing posts with the label akibat maksiat

Sejarah Syi'ah dan Pokok Ajaranya

Mengenai kemunculan syi’ah dalam sejarah terdapat perbedaan dikalangan ahli. Menurut Abu Zahrah, syi’ah mulai muncul pa…

5 dampak buruk yang terjadi apabila gemar maksiat

Sahabat muslim yang dimuliakan Allah SWT. Tahukah anda sekalian apabila gemar melakukan maksiat?? Dalam hidup di dunia …