Showing posts with the label kebiasaan nabi

7 amalan rasulullah yang harus dijaga

Amalan sunnah yaitu amalan yang yang apabila di lakukan mendapatkan pahala dan apabila di tinggalkan tidak mendapatkan …